ترجمه و متن اهنگ Justin Beiber ft Chris Brown Next To You

 


You’ve got that smile,

تو لبخندی زدیThat only heaven can make.
که فقط بهشت می تونه همچین کاری کنه


I pray to God everyday,

من هر روز دعا می کنمThat you keep that smile.
که تو همین لبخند رو همیشه داشته باشیYeah, you are my dream,
اره…تو رویای منیThere’s not a thing I won’t do.
هیچ کاری نیست که برای تو انجام ندمI’ll give my life up for you,
من زندگیمو تسلیم تو می کنمCos you are my dream.
چون تو رویای منیAnd baby, everything that I have is yours,
و عزیزم هر چیزی که دارم برای توئهYou will never go cold or hungry.
تو هیچوقت گرسنه نمیمونی…نمیذارم سردت بشه


I’ll be there when you’re insecure,
وقتی احساس ناامنی می کنی من اونجا خواهم بودLet you know that you’re always lovely.
می خوام بدونی که تو همیشه دوست داشتنی هستی


Girl, cos you are the only thing that I got right now
دختر!چون تو تنها چیزی هستی که من الان دارمOne day when the sky is falling,
یه روز وقتی آسمان سقوط می کنه


I’ll be standing right next to you,
من درست کنار تو می ایستم


Right next to you.
درست کنار تو


Nothing will ever come between us,
هیچی بین ما رو بهم نمی زنهI’ll be standing right next to you,
من درست کنارت می ایستمRight next to you.
کنار توIf you had my child
اگه بچه هم داشته باشیمYou would make my life complete
با یه خانواده زندگیمو کامل می کنیJust to have your eyes on a little me
فقط یه کم به من نگاه کن


That’d be mine forever.
ای کاش این نگاه همیشه مال من باشهAnd baby, everything that I have is yours
و عزیزم هر چیزی که دارم مال توئه


You will never go cold or hungry
تو هیچوقت گرسنه نمیمونی…نمیذارم سردت بشه


I’ll be there when you’re insecure
وقتی احساس ناامنی می کنی من اونجا خواهم بودLet you know that you’re always lovely
می خوام بدونی که تو همیشه دوست داشتنی هستیGirl, cos you are the only thing that I got right now
دختر!چون تو تنها چیزی هستی که من الان دارمOne day when the sky is falling,
یه روز وقتی آسمان سقوط می کنهI’ll be standing right next to you,
من درست کنار تو می ایستمRight next to you.
درست کنار تو


Nothing will ever come between us,
هیچی نمی تونه بینمونو به هم بزنهI’ll be standing right next to you,
من درست کنار تو می ایستم


Right next to you.
کنار توWe’re made for one another
ما برای هم ساخته شدیمMe and you
من و تو


And I have no fear
و من هیچ ترسی ندارم


I know we’ll make it through
ما میدونیم که همه چی درست میشهOne day when the sky is falling
یه روز وقتی آسمان سقوط می کنهI’ll be standing right next to you
من درست کنار تو می ایستم

 

 


/ 0 نظر / 12 بازدید