متن آهنگ ماه من از مرتضی پاشایی

 


هنوزم میشینمو سر به زانو میگیرم
گریه میکنم برات کمی اروم میگیرم
نمیشه باتو نبود
نمیشه ازتو نخوند
نمیشه حرفی نزد
نمیشه که بیتو موند
منم اینجا رو زمین
تو تو سقف اسمون
نرو پشت ابرغم
یکمی پیشم بمون
اخه تو ماه منی ولی پنهونی ازم     
میدونم یدونه ای توچی میدونی ازم

هنوزم میشینمو سر به زانو میگیرم
گریه میکنم برات کمی اروم میگیرم
نمیشه باتو نبود
نمیشه ازتو نخوند
نمیشه حرفی نزد
نمیشه که بیتو موند
منم اینجا رو زمین
تو تو سقف اسمون
نرو پشت ابرغم
یکمی پیشم بمون
اخه تو ماه منی ولی پنهونی ازم     
میدونم یدونه ای توچی میدونی ازم

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید