متن آهنگ چطور دلت اومد از مرتضی پاشایی

 

 

 

چطور دلت اومد بری بعد هزار تا خاطره؟
تاوان چی رو من میدم اینجا کنار پنجره؟
چطور دلت اومد بری چطور تونستی بد بشی؟
تو اوج بی کسیم چطور،تونستی ساده رد بشی؟
چطور دلت می یاد با من این جوری بی مهری کنی؟
شاید همین الآن تو هم داری به من فکر می کنی
چطور دلت اومد که من اینجوری تنها بمونم؟
رفتی سراغ زندگیت نگفتی شاید نتونم
دلم سبک نشد ازت دلم هنوز میخواد بیاد
حتی با اینکه میدونم شاید دیگه منو نخوای
بذار که راحتت کنم از توی رویات نمیرم
میخوام کنار پنجره به یادت آروم بمیرم
چطور دلت اومد بری بعد هزار تا خاطره؟
تاوان چی رو من میدم اینجا کنار پنجره؟
چطور دلت اومد بری چطور تونستی بد بشی؟
تو اوج بی کسیم چطور تونستی ساده رد بشی؟
چطور دلت می یاد با من این جوری بی مهری کنی؟
شاید همین الآن تو هم داری به من فکر میکنی
چطور دلت اومد که من اینجوری تنها بمونم؟
رفتی سراغ زندگیت نگفتی شاید نتونم
دلم سبک نشد ازت دلم هنوز میخواد بیاد
حتی با اینکه میدونم شاید دیگه منو نخوای
بذار که راحتت کنم از توی رویات نمیرم
میخوام کنار پنجره به یادت آروم بمیرم
 


/ 0 نظر / 11 بازدید