ترجمه و متن اهنگ Adele - Someone Like You

heard, that your settled.
down

شنیدم که سر و سامون گرفتیThat you, found a girl and your married now.
شنیدم که یه دختر و پیدا کردی و ازدواج کردیI heard that your dreams came true.
شنیدم که رویاهات به حقیقت پیوستنGuess she gave you things, I didn't give to you
حدس میزنم که اون به تو چیزهایی رو داد که من ندادم

Old friend, why are you so shy?
دوست قدیمی چرا انقدر خجالت میکشی ؟It ain't like you to hold back or hide from the lie.
این تو نیستی که بخوای جا بزنی یا پشت دروغ قایم بشیI hate to turn up out of the blue uninvited.
متنفرم از اینکه بخوام به میل خودم، از غم و اندوهم دست بکشمBut I couldn't stay away, I couldn't fight it.
اما من نتونستم جلوش وایسم نتونستم باهاش بجنگمI'd hoped you'd see my face & that you'd be reminded,
امیدوارم من و ببینی و یادت بیوفته کهThat for me, it isn't over.
برای من هنوز تموم نشدهNevermind, I'll find someone like you.
بیخیال ، من یکی دیگه رو پیدا میکنمI wish nothing but the best, for you too.
من اگه بخوام آرزویی هم بکنم بهترین هارو برای تو میکنمDon't forget me, I beg, I remember you said:-
التماس میکنم من و فراموش نکن ، یادم میاد گفتی"Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead"
گاهی اوقات عشق تا ابد باقی میمونه و بعضی وقت ها هم برعکس، دردناک میشهSometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead, yeah.
گاهی اوقات عشق تا ابد باقی میمونه و بعضی وقت ها هم برعکس، دردناک میشهYou'd know, how the time flies.
میدونستی که زمان چه سریع میگذرهOnly yesterday, was the time of our lives.
همین دیروز بود که در زندگیمون


We were born and raised in a summery haze.
ما بدنیا اومدیم و توی هوای مه آلود تابستون بزرگ شدیمBound by the surprise of our glory days.
با شگفتی های با شکوه زندگیمون محدود شد بودیم(تکراری)
I hate to turn up out of the blue uninvited,


But I couldn't stay away, I couldn't fight it.


I'd hoped you'd see my face & that you'd be reminded,


That for me, it isn't over yet.


Nevermind, I'll find someone like you.


I wish nothing but the best for you too.


Don't forget me, I beg, I remember you said:-


"Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead", yay.


Nothing compares, no worries or cares.
هیچ چیزی باهاش قابل مقایسه نیست هیچ نگرانی یا اهمیتی

 


Regret's and mistakes they're memories made.
اشتباهات و پشیمونی ها، اینا ساخته های خاطراتنWho would have known how bittersweet this would taste?
کی میتونه بفهمه که این چقدر میتونه تلخ و شیرین باشهNevermind, I'll find someone like you.


I wish nothing but the best for you too.


Don't forget me, I beg, I remembered you said:-


"Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead"


Nevermind, I'll find someone like you.


I wish nothing but the best for you too.


Don't forget me, I beg, I remembered you said:-


"Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead"

 

 


/ 0 نظر / 9 بازدید