ترجمه و متن اهنگ Adelle-take it all


Didn't I give it up

من منصرف نشدم.


Tried my best

سعی خودم رو کردم.


Gave you everything I had

هر چی که داشتم در اختیارت گذاشتم.


Everything and no less
هرچیزی که داشتم بدون کم و زیاد.


Didn't I do it right?

همچین کاری نکردم؟؟


To let you down

بهت اجازه دادم.


Maybe you got too used to

اما شاید بهش خیلی عادت کردی.


For having me around
که منو دروبرت ببینی.


Still how can you walk away
هنوز چطورس میتونی ترکم کنی؟


From my tears

با این اشکهایی که مریزم.


It's going to be an empty road

میره که تبدیل به 1 بزرگراه پوچ تبدیل بشه.


Without me right here
بدون من دقیقا همین جا[chorus]


But go on and take it

اما برو و برش دار..


Take it all with you

همش رو برای خودت بردار.


Don't look back

پشت سرت هم نپاه نکن.


At this crumbling fool

توی این خرابه ی احمقانه.


Just take it all with my love

فقط همش رو همراه با عشق من بردار و برو.


Take it all
همش رو بردار.Maybe I should leave
شاید من باید برم..


To help you see

که کنکت کنم که ببینی.


Nothing is better then this

هیچیز بهتر از این نیست.


And this everything we need

و این همه ی چیزیست که ما احتیاج داریم.


So is it over

خب پس تموم شد؟


Is it really

واقعا؟


You're giving up so easily,

تو خیلی راحت داری میبازی.


I thought you loved me more than this,
من فکر میکردم تو منو بیشتر از این حرفا دوست داشی..
تکراری.
[chorus]


But go on and take it
Take it all with you
Don't look back
At this crumbling fool
Just take it all with my love
Take it allI will change if I must,
من اگر لازم باشه عوض میشم.


Slow it down and bring it home,

دست نگه میدارم و بر میگردم خونه.


I will adjust,

من خودم رو وفق میدم..


If only you knew,

اگر فقط تو بدونی..


Everything I do,

من همه کار میکنم.


Is for you
فقط برای تو.تکراری
[chorus]


But go on and take it
Take it all with you


Don't look back
At this crumbling fool

/ 0 نظر / 8 بازدید